+40 750 441 590 contact@youngsteps-kenya.org Brașov, Romania
Facebook
LinkedIn
Instagram

Termeni și Condiții

Realizarea de donații către Asociația YOUngSteps Kenya prin intermediul website-ului www.youngsteps-kenya.org implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.youngsteps-kenya.org este administrat de Asociația YOUng Steps Kenya cu sediul în Brașov, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 4, ap. 4, cu număr de Înregistrare în Registrul Național ONG 94/23.11.2023, CIF 49309638

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.youngsteps-kenya.org fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea efectua donații către Asociația YOUng Steps Kenya pe www.youngsteps-kenya.org, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.youngsteps-kenya.org, inclusiv texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Asociației YOUng Steps Kenya sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.youngsteps-kenya.org sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, puteți folosi adresa de e-mail contact@youngsteps-kenya.org.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare (art.12)

2. Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3. Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
 • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
 • notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4. Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5. Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25)

Litigii

Prin utilizarea sistemului de plăți online în vederea efectuării de donații prin sisteme de plată electronice, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și YOUng Steps Kenya. În cazul unor eventuale conflicte între YOUng Steps Kenya și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Returnarea sumelor donate

În condițiile în care din motive personale doriți să retrageți suma donată, vă rugăm să ne contactați furnizând toate datele tranzacției așa cum vă vor fi ele transmise de operatorul de plăți. Returnarea sumei donate se va face exclusiv prin metoda prin care a fost făcut viramentul (ex: retur către cardul de credit/debit, cont bancar, cont Stripe).

Nu acceptăm returul sumelor în alte conturi sau prin alte metode de plată (ex: numerar). Nu efectuăm returnarea sumelor mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data la care operațiunea a fost executată.

Returul sumelor se va face integral acolo unde este posibil acest lucru. În cazul în care din rațiuni logistice (ex: comisioane bancare) returul sumei implică costuri pentru YOUngs Steps Kenya, acestea vor fi scăzute din suma inițială ce a fost donată.

Diverse


Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea unei donații, clientul acceptă Condițiile și Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valid încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea www.youngsteps-kenya.org. Site-ul Youngsteps-kenya.org – https://youngsteps-kenya.org/ – și toate sub-paginile lui (de forma https://youngsteps-kenya.org/pagina) – (denumit „SITE” în continuare) este realizat pentru a furniza informații de interes general. Prin utilizarea SITE-ului și prin folosirea materialelor prezentate pe SITE (fie ele găzduite pe SITE sau pe site-uri externe), sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos.

Persoana care se ocupă de SITE – Asociația YOUng Steps Kenya – (denumită „persoana care se ocupă de site” în continuare) depune eforturi ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, persoana care se ocupă de site va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, persoana care se ocupă de site nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea informației aflate în acest SITE.

Despre responsabilitatea asupra conținutului site-ului și a informației oferite:

 • Nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată.
 • Poate conține erori.
 • Poate conține legături web spre alte site-uri asupra cărora persoana care se ocupă de site nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate.
 • Este exclusiv de natură generală și nu se raportează la cazuri particulare.
 • Poate fi schimbată în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.
 • Poate fi ștearsă oricând de pe SITE.
 • Este pur informativă și ar trebui să fie percepută sub forma unui eseu, gânduri puse în online și nu este destinată aplicării informațiilor în sens personal sau profesional.

Persoana care se ocupă de site nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe server din orice motive. De asemenea, nu își asumă nicio responsabilitate pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente în prezentul site. Mai mult decât atât, persoana care se ocupă de site nu răspunde pentru problemele care pot apărea în urma folosirii informațiilor de pe SITE.

Despre site: SITE-ul poate oricând și fără notificare prealabilă:

 • Să fie oprit.
 • Să fie modificat din punct de vedere al conținutului, designului, structurii.
 • Să fie mutat pe alt server sau alt domeniu.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul secțiunii exclusiv pe propria răspundere. În cazul unei daune generate de utilizarea informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că persoana care se ocupă de site va fi absolvită de orice responsabilitate. De asemenea, pentru orice tip de conținut din SITE (text, video, imagine, prezentare, fișier de descărcat), persoana care se ocupă de site nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele pagube, de orice natură, provenite din folosirea acelui conținut.

Notiunea de neangajare a raspunderii nu se rasfrange și asupra obligației persoanei care se ocupă de site de a respecta legislatia in vigoare și nu poate exclude obligațiile persoanei care se ocupă de site impuse de lege.

Despre linkurile externe, materialele provenite din terte parti (de exemplu, imagini preluate de pe alte site-uri, clipuri video postate de pe alte site-uri, linkuri catre alte site-uri) și comentariile de pe SITE: Persoana care se ocupă de site nu se identifică în mod necesar și nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile și viziunile exprimate în materialele de pe SITE și/sau în comentariile utilizatorilor SITE-ului. De asemenea, persoana care se ocupă de site își rezervă dreptul de a nu publica, de a șterge sau refuza orice comentariu sau material care aduce prejudicii grave de orice natură la adresa unui alt utilizator sau persoane, ori ale cărui idei sunt complet în afara conceptului general al SITE-ului, ori care contravin valorilor de bază prezentate pe SITE. De asemenea, linkurile din SITE către alte site-uri (site-uri externe), imaginile, prezentările, documentele sau clipurile de pe alte site-uri nu sunt aprobate, verificate sau autorizate de persoana care se ocupă de site. Persoana care se ocupă de site nu își asumă nicio responsabilitate pentru acele resurse.

Precizări finale: persoana care se ocupă de site își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe SITE.